การใช้งานโปรแกรม Dreamweaver

การใช้งานโปรแกรม Dreamweaver

Advertisements

การใช้งานโปรแกรม Photoshop

การใช้งานโปรแกรม Photoshop

ภาพกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดเรื่อง หลักการโปรแกรมเบื้องต้น

สื่อการสอน

สื่อการสอน
สื่อการสอน

การจำลองความคิดเป็นข้อความหรือผังงาน

การจำลองความคิดเป็นข้อความ และผังงาน อ่านต่อ