การจำลองความคิดเป็นข้อความหรือผังงาน

การจำลองความคิดเป็นข้อความ และผังงาน จากขั้นตอนการแก้ปัญหา จะเห็นว่าขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ปัญหาคือการวางแผน  ผู้ที่สามารถวางแผนในการแก้ปัญหาได้ดี นอกจากจะต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้  และความมีเหตุผล แล้วยังควรรู้จักวางแผนให้เป็นขั้นตอนและเป็นระเบียบ เช่น  การจำลองความคิดให้เป็นข้อความ จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีโดยเฉพาะ ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการจำลองความคิดในการวางแผน แก้ปัญหาหรือดำเนินงานเป็นข้อความ  สัญลักษณ์
 เครื่องหมายรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งใช้สำหรับสื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกัน สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (The American National Standard Institute, ANSI) ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมาตรฐานแล้วสมควรนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดรูปแบบและความหมายที่ควรทราบตามตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงความหมายของสัญลักษณ์ (เนื้อหาในบทเรียนนี้ นำสัญลักษณ์มาจำนวน 7 สัญลักษณ์)
สัญลักษณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: